Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na bieżący rok,  Wójt Gminy  Siepraw ogłasza otwarte konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłaszając konkursy Wójt kieruje się min. przedmiotem i zakresem współpracy określone w programie, a którymi są :

  • upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
  • rozwoju współzawodnictwa sportowego,
  • krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • działania na rzecz niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

oraz wysokością środków określonych w Uchwale Budżetowej na dany rok.

Konkursy ogłoszone w 2024 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2024 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i mł odzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu.

Wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 r. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Konkursy ogłoszone w 2023 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2023 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu.

Wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Konkursy ogłoszone w 2022 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2022 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu.

Wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Konkursy ogłoszone w 2021 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2021 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu.

Wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Konkursy ogłoszone w 2020 roku:

Konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu.

Wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.


Konkursy ogłoszone w 2019 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2019 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.


Konkursy ogłoszone w 2018 roku:

Otwarty konkursy ofert na wsparcie w 2018 r realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw.