Biuletyn informacyjny wydawany przez samorząd Gminy Siepraw w systemie kwartalnym. Na łamach czasopisma ukazują się wiadomości samorządowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, z życia stowarzyszeń i inne dotyczące Gminy Siepraw. Gazeta jest bezpłatna, dystrybuowana w placówkach handlowych na terenie Gminy.


Wydawca: Gmina Siepraw

Redakcja: Wanda Matoga

Współpraca redakcyjna: Wiesław Świech

Skład i łamanie komputerowe: Robert Kiszka


Kontakt z Redakcją: (12) 37 21 800, abudek@siepraw.pl

lub listownie: 

Urząd Gminy Siepraw,

ul. Kawęciny 30, 32- 447 Siepraw,

z dopiskiem „Z Czterech Stron Gminy”.