Podział na sołectwa w Gminie Siepraw

Sołectwo wsi Siepraw I

Sołectwo obejmuje obszar części wsi Siepraw obejmujący przysiółki; Łysa Góra Pierwsza, Łysa Góra Druga, Madejki, Psiara i część obszaru przysiółka Wieś Pierwsza graniczącego z tymi przysiółkami, a zawartego pomiędzy rzeką Sieprawka i jej dopływem Lenczówką.

Powierzchnia - 4,0679 km2

SOŁTYS - Leokadia Sawczuk
tel. (12) 274 61 14

RADA SOŁECKA SIEPRAW I:
 • Ożóg Bożena
 • Socha Leszek
 • Szefer AnnaSołectwo wsi Siepraw II

Sołectwo obejmuje obszar części wsi Siepraw obejmujący przysiółki: Grabie, Pasternik, Łany, Kawęciny, Załyczanka, Wieś Pierwsza z wyłączeniem obszaru graniczącego z przysiółkami Łysa Góra Pierwsza i Łysa Góra Druga zawartego pomiędzy rzeką Sieprawką i jej dopływem Lenczówką.
Powierzchnia - 7,4546 km2

SOŁTYS - Bożena Poznańska
Tel. (12) 274 63 38


RADA SOŁECKA SIEPRAW II:

 • Książek Barbara
 • Wojtycza Maria
 • Żmudzka KrystynaSołectwo wsi Siepraw III

Sołectwo obejmuje obszar części wsi Siepraw obejmujący przysiółki: Wieś Druga, Zarusinki, Wiśnicz, Brzeg, Gajówki, Zagórze.

Powierzchnia - 6,0232 km2

SOŁTYS - Mariusz Baran
Tel. 794 515 115

RADA SOŁECKA SIEPRAW III:

 • Baran Katarzyna
 • Siatka Edyta
 • Siatka LucynaSołectwo wsi Czechówka
Sołectwo obejmuje obszar wsi Czechówka.
Powierzchnia - 4,4441 km2

SOŁTYS - Noworyta Halina
tel. 518 521 206

RADA SOŁECKA CZECHÓWKA

 • Hajduk Adam
 • Hajduk Kazimiera
 • Król Krystyna

Sołectwo wsi Łyczanka
Sołectwo obejmuje obszar wsi Łyczanka.
Powierzchnia - 2,4265 km2

SOŁTYS - Radzik Stanisław
tel. 606 319 815

RADA SOŁECKA:

 • Kowalczyk Krzysztofa
 • Molus Marek
 • Radzik JanSołectwo wsi Zakliczyn
Sołectwo obejmuje obszar wsi Zakliczyn.

Powierzchnia - 7,3964 km2

SOŁTYS - Zofia Piotrowicz

(12) 274 68 90

RADA SOŁECKA ZAKLICZYN

 • Leśniak Halina
 • Łaszczyk Andrzej
 • Szlachta Józefa