Czcionka

Aktualności

Załatw sprawę Dla mieszkańca
Załatw sprawę

Programy i projekty Pomoc społeczna
Programy i projekty

Ochrona powietrza Dla mieszkańca
Ochrona powietrza

Opłata retencyjna Gospodarka komunalna
Opłata retencyjna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotych...

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dyrektor Renata Nowak - Karcz Adres: ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn tel.  12 274 65 24,  12 274 65 17 e-mail...

Szkoła Podstawowa w Łyczance Szkoły
Szkoła Podstawowa w Łyczance

Dyrektor Anna Smyczek Adres: ul. Dworska 1, 32 - 447 Łyczanka  tel. 12 274 60 92 e-mail:   splyczanka@interia.pl http://splyczanka.pl/

Szkoła Podstawowa w Czechówce Szkoły
Szkoła Podstawowa w Czechówce

Szkoła Podstawowa im św. Brata Alberta w Czechówce Dyrektor Bogusław Żyła  Adres: ul. Szkolna 72, 32 - 406 Czechówka  tel. 12 274 65 70 - Dyrektor  12 274 66 70 - Sekretariat http:/...

Szkoła Podstawowa w Sieprawiu Szkoły
Szkoła Podstawowa w Sieprawiu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu Dyrektor Tomasz Kurek Adres: ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Sieprawtel. 12 274 63 46 http://szkolasiepraw.edupage.org e-mail: z...

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 1 - budynek Urzędu Gminy) Podinspektor Celina Michaliktel. 12 37 21 827e-mail: cmic@siepraw.pl Podinspektor Joanna Tryc...

Wodociągi i kanalizacja Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja

Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest: Zakup hurtowy wody. Rozprowadzanie zakupionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejąc...