Czcionka

Aktualności

Otwarty konkurs ofert Organizacje
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program...

Stowarzyszenia i kluby sportowe Organizacje
Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wykaz organizacji  pozarządowych działających na terenie Gminy Siepraw: Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: upowszechn...

Ochotnicze Straże Pożarne Organizacje
Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Siepraw działają cztery jednostki OSP w tym trzy jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego: OSP Siepraw, OSP Zakliczyn i OSP Łyczanka. Łączna liczba czynnych c...