Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym Rada Gminy z dniem 1 września 2016 roku wprowadziła na terenie Gminy Siepraw gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.
Program ten został zmieniony uchwałą Rady Gminy Siepraw V/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny i nowy obowiązuję od dnia 1 września 2019 roku. Program ma na celu:

 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinie wielodzietnej
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące teren Gminy Siepraw posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Siepraw identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach na Karcie, stanowiących identyfikator gminy. Identyfikatorem Gminy Siepraw są następujące cyfry: 12 09 06 2 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.


Program uprawnia m.in. do:

 • ulg i rabatów oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu
 • dopłaty do zakupionych biletów imiennych, okresowych komunikacji publicznej w wysokości 50 % kosztów biletów okresowych dla uprawnionego ucznia lub studenta pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub studiującego na wyższej uczelni.

Chcąc skorzystać z tej formy pomocy (dopłaty do biletów miesięcznych) należy przedstawić:  

 • bilety imienne okresowe komunikacji publicznej (np. za miesiąc lub semestr) uprawniających do dopłaty z wyszczególnioną ceną za bilet a w przypadku zakupu biletu elektronicznego wydruk dokumentu potwierdzającego opłacenie biletu okresowego                   
 • kartę lub identyfikator imienny do biletu na którym brak imienia i nazwiska ucznia/studenta 
 • dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub wyższej.       

Wnioski są przyjmowane semestralnie, za okres:

 • wrzesień – styczeń w terminie od dnia  27 stycznia do dnia 10 lutego
 • luty – czerwiec w terminie od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca

Lista przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny (aktualizowana po przystąpieniu przez przedsiębiorców do programu)

aseco technology – Grzegorz Żmudzki, Siepraw ul. Krakowska 123 (z dniem 12 września 2016 roku):
 • zniżka 10% na tonery do drukarek laserowych
 • zniżka 20% na naprawę sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny)
 • zniżka 10% na naprawę sprzętu komputerowego (laptop)

ACTIVE ACADEMY Piotr Koteja, Zakliczyn ul. Myślenicka 61 (z dniem 25 września 2018r.):

 • zniżka 10% trening indywidualny
 • zniżka 15% trening grupowy
 • zniżka 20% zajęcia dla dzieci

Przedsiębiorcy i instytucje, działające na terenie Gminy Siepraw, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację (można pobrać załącznik poniżej), w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg. 

Przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpiły do Programu, informują mieszkańców Gminy Siepraw o realizacji programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu plakat o treści:
„Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.