Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym Rada Gminy z dniem 1 września 2016 roku wprowadziła na terenie Gminy Siepraw gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.
Program ten został zmieniony uchwałą Rady Gminy Siepraw V/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny i nowy obowiązuję od dnia 1 września 2019 roku. Program ma na celu:

 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinie wielodzietnej
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są osoby zamieszkujące teren Gminy Siepraw posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR) przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Siepraw identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach na Karcie, stanowiących identyfikator gminy. Identyfikatorem Gminy Siepraw są następujące cyfry: 12 09 06 2 i są zawarte w siedmiu pierwszych cyfrach numeru Karty.


Program uprawnia m.in. do:

 • ulg i rabatów oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu
 • dopłaty do zakupionych biletów imiennych, okresowych komunikacji publicznej w wysokości 30% kosztów biletów okresowych dla uprawnionego ucznia lub studenta pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub studiującego na wyższej uczelni.

Chcąc skorzystać z tej formy pomocy (dopłaty do biletów miesięcznych) należy przedstawić:  

 • bilety imienne okresowe komunikacji publicznej (np. za miesiąc lub semestr) uprawniających do dopłaty z wyszczególnioną ceną za bilet a w przypadku zakupu biletu elektronicznego wydruk dokumentu potwierdzającego opłacenie biletu okresowego                   
 • kartę lub identyfikator imienny do biletu na którym brak imienia i nazwiska ucznia/studenta 
 • dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub wyższej.       

Wnioski są przyjmowane semestralnie, za okres:

 • wrzesień – styczeń w terminie od dnia  27 stycznia do dnia 10 lutego
 • luty – czerwiec w terminie od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca

Lista przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny (aktualizowana po przystąpieniu przez przedsiębiorców do programu)

CHRUPIĄCE KURCZAKI, Zakliczyn ul. Zarusinki 141 (z dniem 2 stycznia 2019roku):

 • zniżka 10% na wszystkie posiłki

aseco technology – Grzegorz Żmudzki, Siepraw ul. Krakowska 123 (z dniem 12 września 2016 roku):

 • zniżka 10% na tonery do drukarek laserowych
 • zniżka 20% na naprawę sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny)
 • zniżka 10% na naprawę sprzętu komputerowego (laptop)

ACTIVE ACADEMY Piotr Koteja, Zakliczyn ul. Myślenicka 61 (z dniem 25 września 2018r.):

 • zniżka 10% trening indywidualny
 • zniżka 15% trening grupowy
 • zniżka 20% zajęcia dla dzieci

Przedsiębiorcy i instytucje, działające na terenie Gminy Siepraw, mogą włączyć się w realizację Programu wypełniając deklarację (można pobrać załącznik poniżej), w której określą zakres i wysokość stosowanych ulg. 

Przedsiębiorcy i instytucje, które przystąpiły do Programu, informują mieszkańców Gminy Siepraw o realizacji programu w miejscu realizacji uprawnień, umieszczając, w widocznym miejscu plakat o treści:
„Tu skorzystasz z uprawnień w ramach Programu Sieprawska Karta Dużej Rodziny”.