Czcionka

Położenie

Położenie Gmina Siepraw
Położenie

Teren Gminy rozciąga się na Pogórzu Wielickim, w zlewni rzek Raba i Skawinka, częściowo Gmina położona jest nad Zalewem Dobczyckim. Gmina Siepraw leży w województwie małopolskim, w powiecie myślenic...

 

Przyroda

Przyroda Gmina Siepraw
Przyroda

W Gminie Siepraw można spotkać wiele ciekawych tworów przyrody nieożywionej,  także zwierząt i roślin. Szczególnie interesujące mogą być obserwacje prowadzone nad Zatoką Zakliczyńską Zbiornika Do...

 

Historia

Historia Gmina Siepraw
Historia

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Siepraw pochodzą z wczesnego neolitu. W późniejszym okresie pojawili się tu przedstawiciele kultury łużyckiej (ludy wenedzkie lub ...

 

Zabytki

Zabytki Gmina Siepraw
Zabytki

 

Herb

Herb Gmina Siepraw
Herb

Obecny herb Gminy Siepraw został uchwalony Uchwałą Nr XIX/130/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Siepraw.  Tarcza herbowa typu hiszpańskiego,...

 

Plan zagospodorowania

Plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Siepraw
Plan zagospodarowania przestrzennego

W dniu 10 kwietnia 2013 roku, Rada Gminy Siepraw podjęła uchwałę Nr XXIV/208/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych ws...

 

Ulice i numeracja

Ulice i numeracja Gmina Siepraw
Ulice i numeracja

Nazwy ulic zostały wprowadzone uchwałą Nr XXV/209/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn, po uprzedn...

 

Dokumenty strategiczne

Program opieki nad zabytkami Dokumenty strategiczne
Program opieki nad zabytkami

Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 3 marca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XII/116/16 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2016 – 2019” Streszczenie poch...

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej Dokumenty strategiczne
Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała nr XXIV/223/17 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siepraw została podjęta na sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 27 kwietnia 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu zawa...

 

Gminny Program Rewitalizacji Dokumenty strategiczne
Gminny Program Rewitalizacji

Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXIV/222/17 – „Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023”. Uchwalenie tego dokumentu było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac...

 

Strategia rozwoju Dokumenty strategiczne
Strategia rozwoju

Rada Gminy Siepraw w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowej Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016 – 2022. Uchwalony dokument jest wynikiem prac prowadzonych od wrześ...

 

Organizacje

Ochotnicze Straże Pożarne Organizacje
Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Siepraw działają cztery jednostki OSP w tym trzy jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego: OSP Siepraw, OSP Zakliczyn i OSP Łyczanka. Łączna liczba czynnych c...

 

Stowarzyszenia i kluby sportowe Organizacje
Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wykaz organizacji  pozarządowych działających na terenie Gminy Siepraw: Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: upowszechn...

 

Otwarty konkurs ofert Organizacje
Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program...

 

Gminy partnerskie

Rumunia - Beclean Gminy partnerskie
Rumunia - Beclean

Beclean to jedno z niewielkich miasteczek, położone w Transylwanii, liczące ok. 11 tyś. Mieszkańców. Jego obywatele, jak zresztą cały naród rumuński to ludzie życzliwi, gościnni i uśmiechnięci, o czym...

 

Słowacja - Spiski Czwartek (Spišský Štvrtok) Gminy partnerskie
Słowacja - Spiski Czwartek (Spišský Štvrtok)

Gmina Słowacka Spiŝský Štvrtok jest położona na południowy wschód o gór Lvockich (560m nad poziomem morza) Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają 1263 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się od org...

 

Honorowi Obywatele Gminy

Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Siepraw Gmina Siepraw
Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Siepraw

HONOROWI OBYWATELE GMINY SIEPRAW Jego eminencja Ksiądz Franciszek Macharski W uznaniu dla wartości jego posługi pasterskiej naznaczonej ogromną wrażliwością na cierpienie, poniżenie i biedę ludzką...

 

Bł. Aniela Salawa

Bł. Aniela Salawa - Patronka Gminy Siepraw Gmina Siepraw
Bł. Aniela Salawa - Patronka Gminy Siepraw

Uroczyste ogłoszenie faktu nadania Gminie Siepraw Patronatu Błogosławionej Anieli Salawy odbyło się w sobotę 10 września 2022 roku w Sanktuarium w Sieprawiu. Uroczystej mszy świętej o godzinie 18....