Czcionka

Aktualności

Pogrzeb Radnej Jadwigi Rodak Informacje
Pogrzeb Radnej Jadwigi Rodak

Uroczystości pogrzebowe Radnej Gminy Siepraw Jadwigi Rodak odbędą się 28 stycznia br. (wtorek) o godzinie 12.30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - sala pożegnań.

Zmiana uchwał dotyczących gospodarowaniem odpadami Gospodarka komunalna
Zmiana uchwał dotyczących gospodarowaniem odpadami

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Siepraw, na której radni podjęli trzy uchwały związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...

Obwieszczenie Ogłoszenia
Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5, art. 73, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ...

XIV sesja Rady Gminy Siepraw Wydarzenia
XIV sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 23 stycznia 2020 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XIV sesja Rady Gminy Siepraw. Podczas sesji podjęto uchwał...

Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania wniosków Pomoc społeczna
Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu przypomina, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje gminny program dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY. Osobami uprawnionymi do ...

Zmarła Jadwiga Rodak – Radna Gminy Siepraw Informacje
Zmarła Jadwiga Rodak – Radna Gminy Siepraw

Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym, po ciężkiej chorobie, zmarła Jadwiga Rodak – Radna VIII kadencji Rady Gminy Siepraw. W radzie zasiadała w komisjach: Budżetu i Finansów oraz w K...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie nr 165/20 Wójta Gminy Siepraw z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siepraw do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON  w całej Małopolsce Ogłoszenia
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków P...