Czcionka

Aktualności

XIV Warsztaty Gospel Wydarzenia
XIV Warsztaty Gospel

W dniach 24-26 stycznia w Sieprawiu odbyły się XIV Warsztaty Gospel. Na tegoroczne wydarzenie do naszej Gminy przyjechało 263 wokalistów. Wszyscy oni, podzieleni na grupę starszą (231 uczestników) i...

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników Ogłoszenia
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Producenci rolni  posiadający użytki rolne na terenie Gminy Siepraw, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zo...

Pogrzeb Radnej Jadwigi Rodak Informacje
Pogrzeb Radnej Jadwigi Rodak

Uroczystości pogrzebowe Radnej Gminy Siepraw Jadwigi Rodak odbędą się 28 stycznia br. (wtorek) o godzinie 12.30 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - sala pożegnań.

Zmiana uchwał dotyczących gospodarowaniem odpadami Gospodarka komunalna
Zmiana uchwał dotyczących gospodarowaniem odpadami

W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Siepraw, na której radni podjęli trzy uchwały związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy: w sprawie wyboru metody ustalenia opłat...

Obwieszczenie Ogłoszenia
Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5, art. 73, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ...

XIV sesja Rady Gminy Siepraw Wydarzenia
XIV sesja Rady Gminy Siepraw

W dniu 23 stycznia 2020 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XIV sesja Rady Gminy Siepraw. Podczas sesji podjęto uchwał...

Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania wniosków Pomoc społeczna
Dopłata do biletów miesięcznych - termin składania...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu przypomina, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje gminny program dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY. Osobami uprawnionymi do ...

Zmarła Jadwiga Rodak – Radna Gminy Siepraw Informacje
Zmarła Jadwiga Rodak – Radna Gminy Siepraw

Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym, po ciężkiej chorobie, zmarła Jadwiga Rodak – Radna VIII kadencji Rady Gminy Siepraw. W radzie zasiadała w komisjach: Budżetu i Finansów oraz w K...