Czcionka

Kontakt

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY SIEPRAW
UL. KAWĘCINY 30
32-447 SIEPRAW
TEL. 12 37 21 800, 12 37 21 811
FAX. 12 37 21 806
gmina@siepraw.pl

adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP


Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30 /dzień wewnętrzny/
piątek 7.30 - 14.00

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek 8.00 - 16.30
wtorek 8.00 - 15.15
środa 8.00 - 15.15
czwartek 8.00 - 15.15
piątek 8.00 - 13.45


Informacja o rachunkach bankowych Gminy Siepraw

Opłaty i podatki z tytułu:

  • opłaty skarbowej,
  • podatku od środków transportowych
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,

należy wpłacać na nr konta:

97 8591 0007 0240 0000 0228 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu


Opłaty z tytułu:

  • wpłaty wadium należy wpłacać na nr konta:

59 8591 0007 0240 0000 0228 0006
Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu

 

Opłaty i podatki z tytułu:

  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • opłaty za zużycie wody i ścieków

należy wpłacać na  indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach podatkowych, informacjach i fakturach.

Formularz kontaktowy

Pokój Telefon
i dodatkowe informacje
Stanowisko
(imię, nazwisko pracownika)
Adres e-mail
10 12 37 21 820 Rolnictwo, obrona cywilna, sprawy wojskowe, archiwum zakładowe, zarządzanie kryzysowe:
Inspektor Bożena Poznańska
bpoz@siepraw.pl
10 12 37 21 805
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem
pracownika młodocianego

Inspektor Renata Baran
rbaran@siepraw.pl
11
12 37 21 821 Kasa:
Inspektor Joanna Braś

Godziny otwarcia kasy:
Pon. 08:00 – 16:30
Wt. – Czw. 08:00 – 15:15
Pt. 08.00 - 13.45
jbras@siepraw.pl
11
12 37 21  814 Dziennik Podawczy:
Podinspektor Agnieszka Budek
abudek@siepraw.pl
12
12 37 21 802

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami

Kierownik  Wacław Bujas

wbuj@siepraw.pl
12
12 37 21 803

Faktury za wodę i ścieki

Inspektor Alicja Michalik

amichalik@siepraw.pl
12
12 37 21 810

Gospodarka odpadami

Podinspektor Elżbieta Kołodziejczyk 

ekolodziejczyk@siepraw.pl
13 12 37 21 819 Referat Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych  oraz Zamówień Publicznych

Inwestycje, zamówienia publiczne, fundusze UE:

Kierownik Inwestycji Marta Szymańska
mszy@siepraw.pl
13 12 37 21 829

Inwestycje, zamówienia publiczne, informatyka:

Inspektor Grzegorz Żmudzki  

gzmu@siepraw.pl
13 12 37 21 807

Drogownictwo, zamówienia publiczne, fundusze UE:

Inspektor Krzysztof Postrzech

kpos@siepraw.pl
13 Inwestycje, zamówienia publiczne
Inspektor Izabela Zaczek
izaczek@siepraw.pl
   14
12 37 21 818 Stanowisko do Spraw Obywatelskich, Społecznych i Urząd Stany Cywilnego
Kierownik USC Ilona Baran
Zastępca Kierownika Sławomir Koloch


ibar@siepraw.pl
skoloch@siepraw.pl
   15
12 37 21 817 Stanowisko do Spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Numeracja nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opłata planistyczna, podziały i rozgraniczenia, :

Geodeta gminny Grzegorz Sikora

Inspektor Ewelina Czernecka

Referent Aleksandra Salawa - zastępstwo


gsikora@siepraw.pl
eczernecka@siepraw.pl
   22

12 37 21 800

wew. 834

Sprawy związane z ochroną powietrza i programem "Czyste powietrze" zezwolenia na wycinkę drzew

Podinspektor  Edyta Bidzińska

ebidzinska@siepraw.pl
  26 12 37 21 815

Księgowość:

Inspektor  Agnieszka Ptasińska

Inspektor Iwona Oramus

aptasinska@siepraw.pl 

ioramus@siepraw.pl

   26 12 37 21 815

Płace

Referent Klaudia Kowalczyk

kkowalczyk@siepraw.pl
   27 12 37 21 813

Skarbnik:

Edyta Żądło

ezad@siepraw.pl
29
12 37 21 823

Podatki:
Podinspektor Elżbieta Woś

Podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa Inspektor Dominika Błędowska

ewos@siepraw.pl

dbledowska@siepraw.pl
30
12 37 21 800
12 37 21 811

Referat Organizacyjny

Sekretariat Urzędu Gminy, Biuro Rady Gminy, sprawy kadrowe:

Kierownik Justyna Jagusztyn

jjagusztyn@siepraw.pl

gmina@siepraw.pl

31
12 37 21 812

Wójt Gminy:

Tadeusz Pitala

tpitala@siepraw.pl
32
12 37 21 816

Sekretarz:

Michał Baran

mbar@siepraw.pl
 Adres:  ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw

Pokój Telefon
i dodatkowe informacje
Stanowisko
(imię, nazwisko pracownika)
Adres e-mail
1
12 37 21  827

Podinspektor Celina Kulerz

Podinspektor Joanna Trychta 

Pomoc administracyjna Dominika Suder

czwartek: dzień wewnętrzny - w tym dniu nie są obsługiwani interesanci

cmic@siepraw.pl

jtrychta@siepraw.plAdres:  ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Pokój Telefon
i dodatkowe
informacje 
      Stanowisko  
                                               (imię, nazwisko pracownika)                                             

Adres e-mail
    3
               12 37 21 826                  

                            Kierownik GOPS:                         

     Marzena Ignacok  

mignacok@siepraw.pl   
    2

12 37 21 800

wewn. 833

           Księgowość GOPS - Agata Mistrza                                                                 

Kadry, płace - Podinspektor Agnieszka Suder

gops@siepraw.pl

asuder@siepraw.pl

     3
12 37 21 801

12 37 21 825

12 37 21 800

wewn. 832

Pracownicy socjalni:

Anna Żak - Kaczmarek

Iwona Batko

 Bożena Blak


gops@siepraw.pl
             Adres                       Telefon
i dodatkowe informacje
                                                    Stanowisko  
                                 (imię, nazwisko pracownika)                                       
    Adres e-mail      
Siepraw,
 ul. Jana Pawła II 30
12 274 60 96 Dyrektor:
Dyrektor Hanna Pietrzak-Trzcińska
gbp@siepraw.pl
                 Adres                 Telefon
i dodatkowe informacje
Stanowisko  
                                 (imię, nazwisko pracownika)                                    
      Adres e-mail        
Siepraw,
 ul. Jana Pawła II 30
12 271 05 95 Dyrektor:
Natalia Postrzech

Produkcja wydarzeń kulturalnych i sportowych, branding wydarzeń
Konrad Sołtys

biuro@gokis.siepraw.pl
kulturasiepraw@gmail.com

12 271 05 95

Główny Księgowy:

Piotr Dąbrowa

 biuro@gokis.siepraw.pl
kulturasiepraw@gmail.com
                                           Adres:  ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw
Pokój Telefon
i dodatkowe informacje
Stanowisko
(imię, nazwisko pracownika)
Adres e-mail
    23     12 37 21 822
     Główny Księgowy: 
            
Agata Mistarz 
Referent
Izabela Rakoczy
                                                          
     amis@siepraw.pl
  
irakoczy@siepraw.pl  
    24 12 37 21 824
Kierownik:
         Jolanta Trzaska            
       jtrz@siepraw.pl     
    25 12 37 21 809
Płace:
Referent Małgorzata Bujas
Inspektor Aneta Uberman

Kadry
Podinspektor Kinga Magier

mbujas@siepraw.pl
auberman@siepraw.pl


kmagier@siepraw.pl
      Nazwa i adres  szkoły         
Telefon i dodatkowe
       informacje     

Stanowisko  
            (imię, nazwisko                            pracownika)                                     
Adres  e-mail   oraz adres strony internetowej  
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu
ul. Ks. J. Przytockiego 10
32-447 Siepraw
tel.
12 274 63 46                  
Dyrektor:
Tomasz Kurek
zpospsiepraw@op.pl
http://szkolasiepraw.edupage.org
Przedszkole Gminy Siepraw
 w Sieprawiu

ul Jana Pawła II 40,
32-447 Siepraw
12 274 60 60 Dyrektor:
Agnieszka Bujas
http://przedszkole.siepraw.edu.pl/
Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Podgórska 123
32-406 Zakliczyn
12 274 65 24
12 274 65 17
Dyrektor:
Renata Nowak-Karcz
spzakliczyn@siepraw.pl
http://www.zpozakliczyn.pl/
Szkoła Podstawowa w Łyczance
ul. Dworska 1
32-447 Łyczanka
12 274 60 92
Dyrektor:
Anna Smyczek
splyczanka@interia.pl
http://splyczanka.pl/
Szkoła Podstawowa  im św. Brata Alberta w Czechówce
ul. Szkolna 72
32-406 Czechówka
12 274 65 70
12 274 66 70
Dyrektor:
Bogusław Żyła
spczechowka@interia.pl
http://www.spczechowka.szkolnastrona.pl/