Czcionka

Aktualności

Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD  1 STYCZNIA 2024 ROKUOdbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nie...

Oczyszczalnia ścieków Gospodarka komunalna
Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalni ścieków w Sieprawiu zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Sieprawia przy ul. Lipowej w pobliżu rzeki Sieprawka na jej lewym brzegu. Gminna oczyszczalnia ścieków służy do ocz...

Wodociągi i kanalizacja Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja

Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest: Zakup hurtowy wody. Rozprowadzanie zakupionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejąc...

Opłata retencyjna Gospodarka komunalna
Opłata retencyjna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotych...

Drogi gminne Gospodarka komunalna
Drogi gminne

Przez teren gminy przebiega łącznie 77,83 km dróg - w tym 35,03 km stanowią drogi powiatowe, a 42,80 km drogi gminne. Zarządzanie drogami Gminnymi: Urząd Gminy Siepraw Referat Inwestycji, Infrastruk...

Zgłoś awarię Gospodarka komunalna
Zgłoś awarię

Gdzie zgłosić awarie? Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: Urząd Gminy Siepraw 505 154 221 lub 502 764 973 (w godz. pracy Urzędu 12 372 18 02, 12 372 18 03), gmina@siepraw.pl lub przez form...

Program ochrony zwierząt Gospodarka komunalna
Program ochrony zwierząt

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Rada Gminy corocznie w terminie do dnia 31 marca zobowiązana jest do uchwalania programu opieki na zwierzętami bezdom...

Szukam właściciela Gospodarka komunalna
Szukam właściciela

Na stronie na bieżąco będą zamieszczane informacje o zwierzakach, które poszukują swoich właścicieli lub osób, które się nimi zaopiekują. Kontakt do Urzędu w tej sprawie: Alicja Michalik tel. 12...