Czcionka

Gospodarka komunalna

Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD  1 STYCZNIA 2024 ROKUOdbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nie...

 

Oczyszczalnia ścieków Gospodarka komunalna
Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalni ścieków w Sieprawiu zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Sieprawia przy ul. Lipowej w pobliżu rzeki Sieprawka na jej lewym brzegu. Gminna oczyszczalnia ścieków służy do ocz...

 

Wodociągi i kanalizacja Gospodarka komunalna
Wodociągi i kanalizacja

Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest: Zakup hurtowy wody. Rozprowadzanie zakupionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejąc...

 

Opłata retencyjna Gospodarka komunalna
Opłata retencyjna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotych...

 

Drogi gminne Gospodarka komunalna
Drogi gminne

Przez teren gminy przebiega łącznie 77,83 km dróg - w tym 35,03 km stanowią drogi powiatowe, a 42,80 km drogi gminne. Zarządzanie drogami Gminnymi: Urząd Gminy Siepraw Referat Inwestycji, Infrastruk...

 

Zgłoś awarię Gospodarka komunalna
Zgłoś awarię

Gdzie zgłosić awarie? Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: Urząd Gminy Siepraw 505 154 221 lub 502 764 973 (w godz. pracy Urzędu 12 372 18 02, 12 372 18 03), gmina@siepraw.pl lub przez form...

 

Program ochrony zwierząt Gospodarka komunalna
Program ochrony zwierząt

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Rada Gminy corocznie w terminie do dnia 31 marca zobowiązana jest do uchwalania programu opieki na zwierzętami bezdom...

 

Szukam właściciela Gospodarka komunalna
Szukam właściciela

Na stronie na bieżąco będą zamieszczane informacje o zwierzakach, które poszukują swoich właścicieli lub osób, które się nimi zaopiekują. Kontakt do Urzędu w tej sprawie: Alicja Michalik tel. 12...

 

Edukacja

Centrum Obsługi Szkół Edukacja
Centrum Obsługi Szkół

Centrum Obsługi Szkół Z dniem 1 grudnia 2016 roku Rada Gminy Siepraw wprowadziła Uchwałą z dnia 14 września 2016 r. Nr XVII/160/16 wspólną obsługę dla szkół prowadzonych przez Gminę Siepraw i w tym c...

 

Przedszkola Edukacja
Przedszkola

Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu ul Jana Pawła II 40, 32-447 Siepraw Dyrektor Agnieszka Bujashttp://przedszkole.siepraw.edu.pl Kontakt przez formularz internetowy Przedszkole w Zakliczynie...

 

Szkoła Podstawowa w Sieprawiu Szkoły
Szkoła Podstawowa w Sieprawiu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu Dyrektor Tomasz Kurek Adres: ul. Ks. J. Przytockiego 10, 32-447 Sieprawtel. 12 274 63 46 http://szkolasiepraw.edupage.org e-mail: z...

 

Szkoła Podstawowa w Czechówce Szkoły
Szkoła Podstawowa w Czechówce

Szkoła Podstawowa im św. Brata Alberta w Czechówce Dyrektor Bogusław Żyła  Adres: ul. Szkolna 72, 32 - 406 Czechówka  tel. 12 274 65 70 - Dyrektor  12 274 66 70 - Sekretariat http:/...

 

Szkoła Podstawowa w Łyczance Szkoły
Szkoła Podstawowa w Łyczance

Dyrektor Anna Smyczek Adres: ul. Dworska 1, 32 - 447 Łyczanka  tel. 12 274 60 92 e-mail:   splyczanka@interia.pl http://splyczanka.pl/

 

Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dyrektor Renata Nowak - Karcz Adres: ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn tel.  12 274 65 24,  12 274 65 17 e-mail...

 

Pomoc społeczna

Programy i projekty Pomoc społeczna
Programy i projekty

 

Pomoc środowiskowa Pomoc społeczna
Pomoc środowiskowa

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w r...

 

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 1 - budynek Urzędu Gminy) Podinspektor Celina Michaliktel. 12 37 21 827e-mail: cmic@siepraw.pl Podinspektor Joanna Tryc...

 

Pozostała działalność Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SieprawiuKierownik Marzena Ignacok - tel. 12 37 21 826ul. Kawęciny 28, 32 - 447 Siepraw

 

Programy

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Programy
Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Rada Gminy  Siepraw podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów oraz w sprawie regulaminu przyznawania s...

 

Sieprawska Karta Dużej Rodziny Programy
Sieprawska Karta Dużej Rodziny

Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym Rada Gminy z dniem 1 września 2016 roku wprowadziła na terenie Gminy Siepr...

 

Wymiana pieców Programy
Wymiana pieców

Gmina Siepraw realizuje dwa projekty związane z wymianą starych nieekologicznych kotłów na nowe niskoemisyjne ekologiczne piece na gaz lub na ekogroszek. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siep...

 

brak elementów do wyświetlenia

Kwartalnik - Z Czterech Stron Gminy

Z Czterech Stron Gminy - kwartalnik Dla mieszkańca
Z Czterech Stron Gminy - kwartalnik

Biuletyn informacyjny wydawany przez samorząd Gminy Siepraw w systemie kwartalnym. Na łamach czasopisma ukazują się wiadomości samorządowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, z życia stowarzyszeń i inn...