Centrum Obsługi Szkół

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Rada Gminy Siepraw wprowadziła Uchwałą z dnia 14 września 2016 r. Nr XVII/160/16 wspólną obsługę dla szkół prowadzonych przez Gminę Siepraw i w tym celu utworzyła jednostkę budżetową o nazwie Centrum  Obsługi Szkół  w Sieprawiu, nazwa skrócona „COS w Sieprawiu”.
Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
  • Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu i Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu);
  • Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie (Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie i Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie);
  • Szkoła Podstawowa w Łyczance;
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce;
Jednocześnie z dniem 30 listopada 2016 roku zlikwidowano Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sieprawiu (ZEAS), jednostkę budżetową gminy Siepraw, utworzoną na podstawie uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania mu statutu.


Kontakt:

Centrum Obsługi Szkół
ul. Kawęciny 30,
32 - 447 Siepraw

Kierownik Jolanta Trzaska 
tel. 12 37 21 824, 
e-mail: jtrz@siepraw.pl
pokój nr 24


Główny Księgowy
Agata Mistarz
tel. 12 37 21  822,  
e-mail: amis@siepraw.pl
pokój nr 23

Referent
Izabela Rakoczy

Płace:
Referent Małgorzata Bujas

tel. 12 37 21 809

e-mail: gbuj@siepraw.pl

pokój nr 25
Infrastruktura edukacyjna

Gmina Siepraw jest organem prowadzącym dla:

  1. Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu;
  2. Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie, w skład którego wchodzi; Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie
  3. Szkoła Podstawowa w Czechówce wraz z oddziałem przedszkolnym
  4. Szkoła Podstawowa w Łyczance wraz z oddziałem przedszkolnym

Sieć szkół podstawowych zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców Gminy.
Nie wszystkie dzieci zamieszkałe w Gminie uczęszczają do naszych szkół. Ok. 100 dzieci uczy się poza Gminą.
Wszyscy uczniowie uczą się na jednej zmianie, w żadnej ze szkół nie ma klas łączonych.

Szkoły podstawowe mieszczą się w czterech budynkach komunalnych. 
Szkoła Podstawowa w Sieprawiu korzysta z hali sportowej w Sieprawiu, ZPO w Zakliczynie, Szkoła Podstawowa w Czechówce i Szkoła Podstawowa w Łyczance posiadają własne sale gimnastyczne.


Głównym źródłem finansowania oświaty dla gminy jest tzw. część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wielkość subwencji jest jednak niewystarczająca w stosunku do zadań oświatowych realizowanych przez samorząd. Powstała w ten sposób różnica, pomiędzy wielkością subwencji a wydatkami, pokrywana jest przez samorząd z dochodów własnych.