112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)   
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
987 – centrum zarządzania kryzysowego
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne

Gminna sieć wodociągowo-kanalizacyjna: 505 154 221 lub 502 764 973 (w godz. pracy Urzędu 12 372 18 00)


Urząd Gminy Siepraw
UL. Kawęciny 30
32-447 Siepraw
TEL. 12 37 21 800, 12 37 21 811
FAX. 12 37 21 806
gmina@siepraw.pl
adres skrytki ePUAP /5n2h26bgln

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kawęciny 28, 32- 447  Siepraw
budynek po byłym Posterunku Policji
tel. 12 37 21 826
e-mail: mignacok@siepraw.pl

Centrum Obsługi Szkół
Budynek Urzędu Gminy Siepraw
ul. Kawęciny 30
32-447 Siepraw
tel. 12 372 18 24  
jtrz@siepraw.pl