W dniu 10 kwietnia 2013 roku, Rada Gminy Siepraw podjęła uchwałę Nr XXIV/208/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 2013.3160 w dniu 24 kwietnia 2013r. i obowiązuje od 9 maja 2013 r. Kolejnymi uchwałami w 2017 r. MPZP został zmieniony. 

Przejdź do portalu dot. zagospodarowania przestrzennego klikając poniższy baner:

MPZP Gminy Siepraw