Czcionka

Aktualności

Program opieki nad zabytkami Dokumenty strategiczne
Program opieki nad zabytkami

Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 3 marca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XII/116/16 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2016 – 2019” Streszczenie poch...

Strategia rozwoju Dokumenty strategiczne
Strategia rozwoju

Rada Gminy Siepraw w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowej Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016 – 2022. Uchwalony dokument jest wynikiem prac prowadzonych od wrześ...

Gminny Program Rewitalizacji Dokumenty strategiczne
Gminny Program Rewitalizacji

Rada Gminy Siepraw na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXIV/222/17 – „Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023”. Uchwalenie tego dokumentu było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac...

Program Gospodarki Niskoemisyjnej Dokumenty strategiczne
Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała nr XXIV/223/17 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siepraw została podjęta na sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 27 kwietnia 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu zawa...