Obecny herb Gminy Siepraw został uchwalony Uchwałą Nr XIX/130/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Siepraw. 


Tarcza herbowa typu hiszpańskiego, a na niej: w polu błękitnym, słońce o ludzkim obliczu złote, a pod nim trzy trąby myśliwskie czarne o nawiązaniach złotych, symetrycznie po obu stronach tarczy znajdują się lilie białe o złotych łodygach.
Gdzie błękit jest barwą Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Czerń to symbol żelaza, wytrwałości, nocy i Ziemi
Przez cały wiek XIX, aż do lat dwudziestych XX wieku, wieś Siepraw używała własnej, samorządowej pieczęci z wyobrażeniem słońca. Złote słońce w projekcie herbu gminy Siepraw jest symbolem Jezusa Chrystusa, chwały, szczęścia, dobrobytu, a także turystycznych walorów gminy. Trzy czarne trąby o nawiązaniach złotych to godło z herbu rycerskiego (szlacheckiego) Trąby. Herbem Trąby posługiwały się ród Jordanów i spokrewniony z nimi Stojowskich, które były obecne na ziemi sieprawskiej ponad 400 lat. Znaczący w dziejach Rzeczpospolitej ród Jordanów, miał we wsi Zakliczyn, który wchodzi w skład gminy Siepraw, swoje gniazdo rodowe. Zakliczyńscy Jordanowie od czasów Kazimierza Wielkiego do czasów saskich, pełnili zaszczytne funkcje państwowe i lokalne. Byli długoletnimi żupnikami w Wieliczce i Bochni, byli założycielami miasta Myślenice i jego długoletni wójtami. W okresie od XIV do XVII wieku założyli oni od podstaw w powiatach: szczyrzyckim, śląskim, czchowskim i sądeckim kilkanaście nowych wiosek oraz parę miast, obok wspomnianych Myślenic, także Jordanów i Zakliczyn nad Dunajcem. Przez trzy stulecia byli królewskimi starostami dobczyckimi. Błękitna barwa pola tarczy nawiązuje do kultu maryjnego który jest bardzo silny na całym obszarze Gminy. Czego dowodem może być obraz Matki Bożej od wieków otaczany czcią i miłością Sieprawia. Obecnie znajduje się on w ołtarzu głównym pierwszego (odbudowanego po pożarze) kościoła pw. św. Michała Archanioła, bardzo szybko uznany został za cudowny – zachowały się liczne źródła pisane zaświadczające o otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Sieprawskiej łaskach. Siepraw stał się swojego rodzaju sanktuarium maryjnym, wprawdzie o lokalnym znaczeniu, lecz skupiającym na dorocznych odpustach wielu wiernych, przybywających do sieprawskiej Maryi. Natomiast lilie symbolizują bł. Anielę Salawę na grobie której, w dniu 29 stycznia 1933 roku przy - 17°C wyrosła lilia. Lilie zauważyła prosta służąca Zofia Kisielewska, która zerwała lilie i pokazała kilkunastu osobom, w tym min. ojcom jezuitom i redemptorystom.


Zasady używania herbu Gminy Siepraw określa uchwała Nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Siepraw.