Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Łyczance”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: działania „Małopolskie OSP 2023”

UMOWA DOTACJI: Nr II/182/RO/2215/23 z dnia 29.06.2023r.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu – 60 000,00 zł, w tym:

  • Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego -30 000,00 zł

OKRES REALIZACJI:

29.06.2023r - 29.12.2023r

OPIS PROJEKTU:

Projekt obejmuje ocieplenie ścian budynku wraz z tynkiem