Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Łyczance”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: działania „Małopolskie OSP 2023”

UMOWA DOTACJI: Nr II/182/RO/2215/23 z dnia 29.06.2023r.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu – 121 000,00 zł, w tym:

-  Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego -30 000,00 zł

OKRES REALIZACJI:

29.06.2023r. - 29.12.2023r.


OPIS PROJEKTU:

Projekt obejmuje ocieplenie ścian budynku wraz z tynkiem

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


TYTUŁ PROJEKTU: „Droga w Zakliczynie Przysiółek Podlesie nr działki 805/12, 941/2 o długości 303 mb.”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

UMOWA DOTACJI: Nr VI/74/RO/22 z dnia 30.06.2022r.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity koszt projektu – 150 980,62 zł, w tym:

  - Wkład Województwa Małopolskiego -52 000,00 zł

OKRES REALIZACJI:

30.06.2022r - 27.10.2022r

OPIS PROJEKTU:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

MAPA PREZENTUJĄCA WYKONANIE ZADANIA:

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze