Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw
(pokój 13 - budynek Urzędu Gminy)


Samodzielny referent Celina Michalik
tel. 12 37 21 827
e-mail: cmic@siepraw.pl

Referent Joanna Trychta 
tel. 12 37 21 800 wew. 835
e-mail: jtrychta@siepraw.pl