Wykaz organizacji  pozarządowych działających na terenie Gminy Siepraw:

 • Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury fizycznej , działalność wśród młodzieży;
 • Ludowy Klub Sportowy Jordan Sum Zakliczyn, ul. Podlesie 63, 32-406 Zakliczyn. Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury fizycznej , działalność wśród młodzieży;
 • Uczniowski Klub Sportowy Zaklik, ul. Podgórska 123, 32-406 Zakliczyn. Przedmiot działalności : krzewieni kultury fizycznej i sportu
 • Rodzinny Klub Sportowy Rakieta , ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: krzewienie, popularyzacja i rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie uprawiania sportów w szczególności: tenisa ziemnego, alpinizmu, nordic walking, kolarstwa, siatkówki, fitness;
 • Krakowski Klub Sportowy Siepraw-ski, Kraków ul. Wadowicka 8z, siedziba-ul. Kawęciny 10 32-447 Siepraw. Przedmiot działalności: prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, jak również swoich członków w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach związanych z narciarstwem, organizowanie i prowadzanie kursów nauki jazdy na nartach;
 • Klub Sportowy Active Academy, ul. Myślenicka 61, 32-406 Zakliczyn. Przedmiot działalności: upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Czechówce, kontakt: Józefa Baran, ul. Wielicka 33, 32-406 Czechówka;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zakliczyna, kontakt: Zofia Piotrowicz, ul. Kamionka 10, 32-406 Zakliczyn;
 • Stowarzyszenie Zakliczyn Na Dzisiaj I Na Jutro, kontakt: Wiesław Świech, ul. Zadziele 72, 32-406 Zakliczyn;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw; strona internetowa: http://siepraw-stowarzyszenie.pl/
 • Klub 50+ , działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sieprawiu; ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw;
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czechówce, kontakt Helena Matoga, ul. Akacjowa 35, 32-406 Czechówka;
 • Stowarzyszenie Pomagajmy Razem w Gminie Siepraw, kontakt pomagamysiepraw@wp.pl https://www.facebook.com/pomagajmysiepraw  ul. Ks. J . Przytockiego 88 32-447 Siepraw;
 • Fundacja Bo liczysz się TY kontakt tel.  728 960 250,  https://www.facebook.com/profile.php?id=6155125347... ul. Zarusinki 121 32-406 Zakliczyn