Czcionka

Aktualności

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 13 - budynek Urzędu Gminy) Samodzielny referent Marzena Dominiktel. 12 37 21 800 wew. 835e-mail: mdom@siepraw.pl Samodzie...

Pozostała działalność Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SieprawiuKierownik Marzena Ignacok - tel. 12 37 21 826ul. Kawęciny 28, 32 - 447 Siepraw

Pomoc środowiskowa Pomoc społeczna
Pomoc środowiskowa

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w r...