Czcionka

Aktualności

Programy i projekty Pomoc społeczna
Programy i projekty

Rodzina Pomoc społeczna
Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw(pokój 1 - budynek Urzędu Gminy) Podinspektor Celina Michaliktel. 12 37 21 827e-mail: cmic@siepraw.pl Podinspektor Joanna Tryc...

Pozostała działalność Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w SieprawiuKierownik Marzena Ignacok - tel. 12 37 21 826ul. Kawęciny 28, 32 - 447 Siepraw

Pomoc środowiskowa Pomoc społeczna
Pomoc środowiskowa

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w r...