Na terenie Gminy Siepraw działają cztery jednostki OSP w tym trzy jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego: OSP Siepraw, OSP Zakliczyn i OSP Łyczanka. Łączna liczba czynnych członków OSP wynosi  137 osób ( w tym 130  mężczyzn, 7 kobiet), członków wspierających jest  1 oraz 15 osób ma status honorowego członka OSP.  W Gminie działają  dwie  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające  35 członków.


CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SIEPRAWIU

•    Prezes  Tadeusz Żaba
•    Wiceprezes Józef Suder
•    Wiceprezes Michał Przęczek
•    Komendant Gminny Paweł Sosin
•    Z-ca Komendanta Gminnego Tadeusz Iwanów
•    Sekretarz Karolina Komperda
•    Skarbnik Paweł Kurek
•    Członek Józef Jania
•    Członek Kazimierz Baran
•    Członek  Michał Baran
•    Członek Krzysztof Gawęda
•    Członek Rafał Nowak
•    Członek Dariusz Sarga
•    Członek Piotr Kiszka
•    Członek  Tadeusz Pitala
•    Członek Jan Lenczowski


KOMISJA REWIZYJNA Zarządu Gminnego
•    Przewodniczący Jan Radzik
•    Wiceprzewodniczący Grzegorz Sanak
•    Sekretarz Mariusz SzwarcOCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEPRAWIU

ADRES: ul. Jana Pawła II 96 32 – 447 Siepraw, Tel. 12  274 60 84

ZARZĄD OSP SIEPRAW
•    Prezes Józef Suder
•    Wiceprezes Marcin Mitan
•    Wiceprezes  Naczelnik Michał Baran
•    Sekretarz Zbigniew Sanowski
•    Skarbnik Jan Lenczowski

KOMISJA REWIZYJNA
•    Przewodniczący Tadeusz Żaba
•    Wiceprzewodniczący Józef Jania
•    Sekretarz Zbigniew Michalik

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Siepraw wynosi 37 (w tym 1 kobieta), członków honorowych 8.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKLICZYNIE

ADRES: ul. Kamionka 10, 32 – 406 Zakliczyn, Tel. 12  274 67 39

ZARZĄD OSP ZAKLICZYN
•    Prezes Piotr Kiszka
•    Wiceprezes Naczelnik Karolina Komperda
•    Z-ca Naczelnika Grzegorz Sanak
•    Sekretarz   Artur Półtorak
•    Skarbnik Kazimierz Baran
•    Gospodarz Andrzej Łaszczyk


KOMISJA REWIZYJNA
•    Przewodniczący Stefan Budzowski
•    Sekretarz Andrzej Filiciak
•    Członek Grzegorz Budzowski

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Zakliczyn wynosi  28 (w tym 3 kobiety).OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZECHÓWCE

ADRES: ul. Szkolna 67, 32 – 406 Czechówka, Tel. 12  274 66 52

ZARZĄD OSP CZECHÓWKA
•    Prezes Paweł Sosin
•    Wiceprezes Naczelnik Rafał Nowak
•    Wiceprezes Leszek Cygan
•    Z-ca Naczelnika Wojciech Panek
•    Sekretarz Tomasz Siatka
•    Skarbnik Krzysztof Gawęda
•    Gospodarz Mariusz  Szwarc


KOMISJA REWIZYJNA
•    Przewodniczący Michał Gądek
•    Sekretarz Sebastian Paździerkiewicz
•    Członek Adam Hajduk

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Czechówka wynosi  31 ,członków honorowych 1, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 20.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYCZANCE

ADRES: ul. Ogrodowa 16, 32 – 447 Łyczanka, Tel. 12  274 61 76

ZARZĄD OSP ŁYCZANKA
•    Prezes Paweł Kurek
•    Wiceprezes Naczelnik Dariusz Sarga
•    Wiceprezes Mirosław Proszkowiec
•    Z-ca naczelnika Tadeusz Iwanów
•    Sekretarz Wojciech Woś
•    Skarbnik Maksymilian Wyrostek
•    Gospodarz Wojciech Świdowski
•    Kronikarz Damian Frasik
•    Członek Roman  Dudek


KOMISJA REWIZYJNA
•    Przewodniczący Jan Radzik
•    Sekretarz Marek Molus
•    Członek Marcin Jałocha


Ogólna liczba członków zwykłych OSP Łyczanka wynosi  41 (w tym 3 kobiet), członków honorowych 6, członków wspierających 1, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 15.