Na terenie Gminy Siepraw działają cztery jednostki OSP w tym trzy jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Łączna liczba czynnych członków OSP wynosi  127 osób ( w tym 119  mężczyzn, 8 kobiet), członków wspierających jest 4 oraz 17 osób ma status honorowego członka OSP.  W Gminie działają  dwie  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające  22 członków.


CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SIEPRAWIU

 • Prezes Michał Przęczek
 • Wiceprezes Józef Suder
 • Wiceprezes Paweł Sosin
 • Komendant Gminny Józef Jania
 • Z-ca Komendanta Gminnego Tomasz Matys
 • Sekretarz Mirosław Burda
 • Skarbnik Marian Mitan
 • Członek Stanisław Radzik
 • Członek Grzegorz Sanak
 • Członek Andrzej Dziura
 • Członek Marek Gądek
 • Członek Andrzej Matys
 • Członek Tadeusz Iwanów
 • Członek Krzysztof Gawęda
 • Członek Kazimierz Baran
 • Członek Tadeusz Pitala


KOMISJA REWIZYJNA Zarządu Gminnego

 • Przewodniczący Jan Lenczowski
 • Sekretarz Tomasz Siatka
 • Członek Jan Radzik

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEPRAWIU

ADRES: ul. Jana Pawła II 96 32 – 447 Siepraw, Tel. 12  274 60 84


ZARZĄD OSP SIEPRAW

 • Prezes Józef Suder
 • Wiceprezes Zbigniew Sanowski
 • Wiceprezes  Naczelnik Rafał Gruchacz
 • Sekretarz Krzysztof Suder
 • Skarbnik Jan Lenczowski
 • Gospodarz Czesław Siatka
 • Członek Tomasz Matys


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący Andrzej Matys
 • Sekretarz Zbigniew Grochol
 • Członek Dariusz Ślusarczyk

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Siepraw wynosi 36 (w tym 2 kobieta), członków honorowych 9.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKLICZYNIE

ADRES: ul. Kamionka 10, 32 – 406 Zakliczyn, Tel. 12  274 67 39


ZARZĄD OSP ZAKLICZYN

 • Prezes Piotr Kiszka
 • Wiceprezes Naczelnik Grzegorz Sanak
 • Z-ca Naczelnika Andrzej Łaszczyk
 • Sekretarz    Artur Półtorak
 • Skarbnik Kazimierz Baran
 • Gospodarz Władysław Szlachta


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący Stefan Budzowski
 • Sekretarz    Andrzej Filiciak
 • Członek Grzegorz Budzowski

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Zakliczyn wynosi 22, członków honorowych 3.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZECHÓWCE

ADRES: ul. Szkolna 67, 32 – 406 Czechówka, Tel. 12  274 66 52


ZARZĄD OSP CZECHÓWKA

 • Prezes Paweł Sosin
 • Wiceprezes Naczelnik Marek Gądek
 • Wiceprezes Rafał Nowak
 • Z-ca Naczelnika Piotr Suder
 • Sekretarz Tomasz Siatka
 • Skarbnik Krzysztof Gawęda
 • Gospodarz Mariusz  Szwarc


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący Janusz Chlebda
 • Sekretarz Andrzej Sosin
 • Członek Adam Hajduk

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Czechówka wynosi 35 ,członków honorowych 1, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 12 .OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYCZANCE

ADRES: ul. Ogrodowa 16, 32 – 447 Łyczanka, Tel. 12  274 61 76


ZARZĄD OSP ŁYCZANKA

 • Prezes Stanisław Radzik
 • Wiceprezes Naczelnik Dariusz Sarga
 • Wiceprezes Paweł Kurek
 • Z-ca naczelnika Tadeusz Iwanów
 • Sekretarz    Wojciech Woś
 • Skarbnik Jan Radzik
 • Gospodarz Wojciech Świdowski
 • Kronikarz Damian Frasik
 • Członek Roman  Dudek


KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący Michał Przęczek
 • Sekretarz    Marcin Jałocha
 • Członek Daniel Poznański


Ogólna liczba członków zwykłych OSP Łyczanka wynosi 38 (w tym 6 kobiet), członków honorowych 4, członków wspierających 4, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 10.