Zestawienie inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę Siepraw

(opracowanie na podstawie stanu mienia komunalnego w poszczególnych latach).