Urząd Gminy Siepraw

ul. Kawęciny 30

32 - 447 Siepraw

tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811

fax. 12 37 21 806

e-mail: gmina@siepraw.pl

adres skrytki ePUAP   /5n2h26bgln


Urząd Gminy Siepraw jest jednostka organizacyjną Gminy, za pomocą której Wójt Gminy wykonuje swoje zadania. 

Wizja Urzędu Gminy Siepraw

Nowoczesny Urząd Gminy realizujący skutecznie misję i wizję Gminy Siepraw określoną w strategii rozwoju Gminy.

Misja Urzędu Gminy Siepraw
Stałe doskonalenie działania Urzędu Gminy w zakresie wykonywania zadań Gminy Siepraw dobra społeczności lokalnej.


Struktura Urzędu Gminy Siepraw