Nazwy ulic zostały wprowadzone uchwałą Nr XXV/209/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Problem zmiany numeracji porządkowej budynków istniał w Gminie od szeregu lat i narastał w związku ze zwiększająca się liczbą budynków. Coraz częstsze były przypadki, iż do naszych domów nie mogły trafić służby, od których zależało bezpieczeństwo mieszkańców: pogotowie, straż pożarna, policja. Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji, zapewniło to bezpieczeństwa, a nadto znacznie ułatwiło poruszanie się po naszych miejscowościach, gościom oraz kurierom wiozącym przesyłki, którzy często nie znają topografii terenu i znalezienie właściwego adresu nie ułatwiał im fakt, że np. koło numeru domu 69 znajdował się numer 777, 547 itp.
Okazją do wprowadzenia zmiany numeracji było Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zobowiązujące Gminy do zmiany ewidencji numeracji nieruchomości z książkowej na teleinformatyczną. Ministerstwo udostępnia do tych celów oprogramowanie.


Przejdź do portalu System Informacji Przestrzennej Gminy Siepraw klikając poniższy baner: