Urząd Gminy Siepraw informuje, że półkolonia wakacyjna w 2024r. w Gminie Siepraw odbędzie się w okresie od 15 lipca do 26 lipca. Półkolonia odbywać się będzie w Placówce wypoczynku w Sieprawiu i Zakliczynie.

W ramach półkolonii będą organizowane:

  • wyjazdy na basen i do aquaparku
  • piesze wycieczki i spacery
  • wyjazdy do kina
  • gry i zabawy sportowe
  • wyjazd do parku rozrywki, kopalni
  • wycieczka krajoznawcza
  • zajęcia integracyjne, konkursy, grill

Zapisy dzieci zamieszkałych w Sieprawiu, Łyczance, Czechówce i Zakliczynie, które chcą uczęszczać na półkolonię w Sieprawiu odbędą się w dniach 20-21 maja w godzinach 8.00-16.30 w poniedziałek oraz 8.00-15.15 we wtorek w Urzędzie Gminy. 

Zapisy dzieci zamieszkałych we wsi Zakliczyn, Czechówka, Łyczanka i Siepraw , które chcą uczęszczać na półkolonię do Zakliczyna odbędą się w dniach 22-23 maja w godzinach 8.00-15.15. 

W dniu 24 maja w godzinach 8.00-13.45 zapisy dzieci spoza Gminy Siepraw uczęszczających do szkół w naszej Gminie. 

Dowóz dzieci z Łyczanki i  spoza terenu gminy do Placówki w Sieprawiu rodzice zapewniają codziennie we własnym zakresie.

Dowóz dzieci z Czechówki i  spoza terenu gminy do Placówki w Zakliczynie rodzice zapewniają codziennie we własnym zakresie.

Karty kwalifikacyjne oraz regulamin półkolonii dla uczestników półkolonii znajdują się na stronie internetowej Gminy Siepraw. 

Realizacja planu zajęć półkolonii uzależniona jest od warunków pogodowych. 


Załączniki:
1. Regulamin półkolonii
2. Karty kwalifikacyjne dla uczestników półkolonii-Siepraw
3. Karty kwalifikacyjne dla uczestników półkolonii-Zakliczyn