Gmina Słowacka Spiŝský Štvrtok jest położona na południowy wschód o gór Lvockich (560m nad poziomem morza) Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają 1263 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się od organizowanego w czwartki targu. W starych dokumentach bardzo często można się spotkać z określeniem Qintoforum. Nazwa ta pochodzi od dwóch łacińskich słów: feria suita – Czwartek i forum – rynek. Od 1668 roku na terenie Gminy Spiŝský Štvrtok działa zakon Franciszkanów, który prowadzi Instytut Specjalnej Opieki dla Kobiet.