Beclean to jedno z niewielkich miasteczek, położone w Transylwanii, liczące ok. 11 tyś. Mieszkańców. Jego obywatele, jak zresztą cały naród rumuński to ludzie życzliwi, gościnni i uśmiechnięci, o czym przekonaliśmy się będąc ich gośćmi. W krajobrazie miasta zaskakuje stosunkowo duża ilośćbudowli sakralnych, co wskazywałoby, że jest to naród bardzo religijny. Choć w okresie komuny kościół rumuński poddany był dość mocnym represjom, zwłaszcza w stosunku do duchownych, to po 1989 roku religia zaczęła się odradzać a zniszczone świątynie zostały odrestaurowane. Obecnie 85% ludności jest wyznania prawosławnego, a tylko 7% stanowią katolicy.