Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach ogłasza „Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę  w Małopolsce w 2019 roku”.

Do współpracy w przeprowadzeniu konkursu zapraszamy Wojewódzki Związek  Pszczelarzy w Krakowie, Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu, Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, a także Zrzeszenia Pszczelarzy z obszaru naszego województwa.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu i unowocześnianie gospodarki pasiecznej, poprzez kształtowanie i upowszechnianie najlepszych wzorców w urządzaniu pasieki,  zachowaniu higieny i walce z chorobami pszczół, poprawie estetyki pasiek, urządzaniu pracowni pasiecznych oraz promocja pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że efektem konkursu  oprócz poprawy stanu pasiek, będzie również dokumentacja fotograficzna wzorcowych pasiek, godnych szerszej promocji.

Związki Pszczelarzy, działające na terenie Małopolski  mogą wytypować do konkursu  po 5 pasiek, a Zrzeszenia i Stowarzyszenia Pszczelarzy 1 pasiekę. Organizacje Zawodowe Pszczelarzy dokonują zgłoszenia, przesyłając do organizatora konkursu drogą pocztową lub elektroniczną wypełniony formularz zgłoszenia (zał. nr 1.) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 zał. nr 4).

Do konkursu mogą się także zgłosić Pszczelarze, który nie są zrzeszeni, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2.) oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. (zał. nr 3 oraz zał. nr 4.)

Warunkiem zgłoszenia pasieki do konkursu jest posiadanie przez Pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki, nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Adres organizatora:

MODR z/s w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice,

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 CZERWACA 2019 roku.

Zgłoszone do konkursu pasieki zostaną poddane weryfikacji. W pozytywnie zweryfikowanych pasiekach, komisja konkursowa złoży wizytę w okresie lipiec - sierpień       2019 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z Pszczelarzem  (właścicielem pasieki). Kryteria oceny pasiek podczas wizyty są przedstawione w załączniku nr 5. zgodnie z zatwierdzoną skalą punktową oceny (zał. nr 6).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród oraz  dyplomów laureatom i uczestnikom  nastąpi w Karniowicach podczas XXIV Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w 2020 roku. Przewidujemy prezentację nagrodzonych pasiek w miesięczniku „Doradca” i na stronach internetowych MODR.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Poniżej link do strony:

http://www.modr.pl/aktualnosc/malopolski-konkurs-p...

Kontakt:

MODR z/s w Karniowicach

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna z  ramienia MODR: dr inż. Jacek Kostuch