Najbliższe wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Po raz kolejny będziemy wybierać radnych w okręgach jednomandatowych. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, Komisarz Wyborczy dokonał podziału Gminy Siepraw na 15 okręgów wyborczych:

Wprowadzenie okręgów jednomandatowych oznacza, że wyborca głosuje stawiając znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata, w wyniku czego wyłącznie jeden kandydat, który otrzymał najwięcej głosów w danym okręgu wyborczym, zostaje wybrany radnym.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie został utworzony nowy obwód głosowania, w którym wyborcy już mieli okazję oddać swój głos w wyborach parlamentarnych w 2023 r. Mieszkańcy Łyczanki kolejny raz będą mogli zagłosować w lokalu wyborczym znajdującym się w Szkole Podstawowej w Łyczance, w sali gimnastycznej (ul. Dworska 1, Łyczanka). Pozostałe siedziby i granice obwodowych komisji wyborczych pozostały bez zmian.

Poniższa tabela przedstawia aktualny wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji:


7 kwietnia wybierzemy ponadto radnych powiatów i sejmików województw - zasady wyboru nie zmieniają się, głosujemy na kandydata z jednej listy zgłoszonej przez komitet wyborczy.


Więcej informacji na temat wyborów samorządowych:

https://www.siepraw.pl/aktualnosci/wydarzenia/wybo...

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl