W dniu 30 listopada 2022 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw w drodze darowizny od osoby fizycznej;
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2023;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.