Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 maja 2024 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola i opinia w sprawie realizacji Budżetu Gminy Siepraw za rok 2023.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.