W dniu 13 maja 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandra Sudera odbyła się II sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

 • składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw;
 • składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw;
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw i ustalenia jej składu osobowego;
 • wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw;
 • powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw;
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw;
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw.