W poniedziałek 25 października br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Siepraw otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% tj. 10 070 000 zł na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Siepraw, w m. Siepraw, Zakliczyn i Czechówka, w strefie ochronnej ujęć wody pitnej Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Skawinki. Szacowana wartość inwestycji 10.600.000 zł, wnioskowane dofinansowanie 10.070.000 zł.

Lokalnie dla terenu Powiatu Myślenickiego ogłoszenie wyników naboru do Polskiego Ładu odbyło się w biurze poselskim Posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego. Gminę Siepraw podczas konferencji prasowej reprezentował Sekretarz Gminy Michał Baran, który podziękował za wsparcie Panu Posłowi oraz Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wyraził nadzieję, że to nie ostatnie dofinansowanie z Rządowego Funduszu dla Gminy Siepraw.

Link do konferencji prasowej na profilu Myślenice Itv Telewizja Internetowa - Region Południe

https://fb.watch/8Toppb-b2S/

Pozostałe wnioski złożone do BGK przez Gminę Siepraw:

- Budowa przedszkola publicznego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Zakliczynie, Gmina Siepraw. Szacowana wartość inwestycji 7.500.000 zł, wnioskowane dofinansowanie 6.375.000 zł.

- Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw. Szacowana wartość inwestycji 5.224.200 zł, wnioskowane dofinansowanie 4.962.990 zł.

Na powyższe zadania Gmina Siepraw będzie starała się pozyskać środki w przyszłych edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

•    1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
•    1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
•    1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma przyczynić się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.fot. UMiG Myślenice