Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 r. został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Siepraw.

Plan działań priorytetowych obejmuje swoim działaniem zagadnienie spożywania alkoholu i zaśmiecania w miejscu publicznym oraz demoralizacja nieletnich w rejonach sklepów na terenie miejscowości Siepraw.

W razie stwierdzenia naruszenia  powyższych zasad będą podejmowane działania. Źródło: KPP w Myślenicach