Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021r. przeprowadziła:

  • czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 899/2 i 899/6 o położonych w Sieprawiu oraz działki nr 296/3 położonej w Łyczance ;
  • piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1572/30 o pow. 0,0934 ha,

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji przetargowej

Michał Baran