Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 21września 2020r. przeprowadziła:
• drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 899/2, 899/5, 899/6 o położonych w Sieprawiu oraz działki nr 296/3 położonej w Łyczance ;
• trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w  Sieprawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1572/30 o pow. 0,0934 ha,

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.