I. Na podstawie uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej nr  5/2019 z dnia 6 czerwca 2019r., oraz uchwał Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 - 4 z dnia 14 czerwca 2019r. w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieprawiu weszły następujące osoby:


1. Pani Bożena   Poznańska ─ Przewodniczący(a) Komisji
2. Pan Leszek Molus     ─ Zastępca Przewodniczącego(ej) Komisji
3. Pan  Daniel Burkat ─ Sekretarz Komisji
4. Pan Marek Grzybek ─ Członek Komisji
5. Pan Mirosław Kurek ─ Członek Komisji

II. Na podstawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej, obszar Gminy  SIEPRAW stanowi jednomandatowy okręg wyborczy nr 161, w powiecie myślenickim.
Siedziba Komisji Okręgowej nr 161 mieści się w Sieprawiu w budynku Urzędu Gminy  pok. nr 16 (sala obrad).

III. Na podstawie uchwały nr 5 z dnia 14 czerwca, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 161 upoważniła Panią Jadwigę Chwistek jako pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji oraz do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Siepraw w powiecie myślenickim.
IV. Kandydatury na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w terminie do 5 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30 w Urzędzie Gminy  pok. nr 29

Bożena Poznańska

Przewodniczący Komisji


Daniel Burkat                
Sekretarz Komisji