W związku z bardzo dużą zachorowalnością na COVID-19 w powiecie myślenickim, ale także na terenie Gminy Siepraw, która jest aktualnie największa(!) od początku pandemii, apelujemy do wszystkich o dbanie o swoje, a także o innych zdrowie, poprzez zachowywanie podstawowych zasad, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szpitale są aktualnie zapełnione, zaczyna brakować respiratorów - tylko nasza odpowiedzialna postawa na co dzień oraz postępujące szczepienia mogą odwrócić aktualny trend wzrostowy pandemii. Jeżeli nie musimy nie wychodźmy na spotkania, do urzędów, kościoła. Skorzystajmy z możliwości uczestniczenia on-line w spotkaniach, czy przesyłania dokumentów droga elektroniczną.

Przypominamy obowiązujące zasady:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
- osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

- osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe
Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
- na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
- na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
- w autobusie, tramwaju i pociągu,
- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
- w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
- w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
- w kinie i teatrze,
- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
- w kościele i szkole, na uczelni
- w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Uroczystości religijne
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych!