Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 19 października 2020 r.o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW;

- skrót nazwy: KWW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Tomasz Dyrda;

- siedziba Komitetu: ul. Kwiatowa 99, 32-447 Siepraw;

- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;

- skrót nazwy: KWW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Krzysztof Jan Mieszczak;

- siedziba Komitetu: ul. Długa 181, 32-447 Siepraw;

- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW;
- skrót nazwy: KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Monika Izabela Pitala;

- siedziba Komitetu: ul. Górska 74, 32-447 Siepraw;

- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda