Wójt Gminy Siepraw oferuje działkę produkcyjno – usługową w miejscowości Siepraw. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sieprawiu przy ul. Kawęciny, gmina Siepraw, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Siepraw, punktów usługowo-handlowych, banku oraz kompleksu narciarskiego Siepraw-Ski, w odległości ok. 2-3 km od centrum miejscowości Siepraw, w odległości ok. 10-12 km od centrum Myślenic. 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 1572/30 o powierzchni 0,0934 ha, przeznaczonej pod zabudowę  produkcyjno – usługową z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem i innymi usługami komercyjnymi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa wraz z zapleczem oraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników.


Nie czekaj! Przystąp do przetargu ustnego nieograniczonego dnia  27 kwietnia 2020 r. 

Pamiętaj o wpłacie wadium do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Bliższe informacje:  https://www.siepraw.pl/aktualnosci/ogloszenia/oglo... lub pod numerem tel.  12 372 18 17