Wójt Gminy Siepraw oferuje atrakcyjne nieruchomości budowlano-rolne w Sieprawiu i w Łyczance oraz działkę produkcyjno- usługową w miejscowości Siepraw
1. Nieruchomości w miejscowości Siepraw:

  • Działka nr 1572/30 o pow. 0,0934 ha, przeznaczona pod zabudowę  produkcyjno – usługową;
  • Działki nr 899/2 o pow. 0,1182 ha, 899/6 o pow. 0,1076 ha przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (budowlane i budowlano-rolne);


2.    Nieruchomość w miejscowości Łyczanka:

  • Działka nr 296/3 o powierzchni 1,0923 ha przeznaczona częściowo pod zabudowę jednorodzinną (budowlano-rolna).

Nie czekaj!

Przystąp do przetargów ustnych nieograniczonych:

Dnia 26 października 2020 r.

Pamiętaj o wpłacie wadium do dnia 21 października 2020 r.

Bliższe informacje: tel. /12/ 372 18 17

https://www.siepraw.pl/aktualnosci/ogloszenia/oglo...