W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego , w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 nadany  zostanie akustyczny sygnał alarmowy  (jako odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.