Od początku grudnia 2019 roku na gminnej stronie internetowej zamieszczono widżet dotyczący jakości powietrza, aby informować odwiedzających o aktualnej jakości powietrza, prognozach oraz komunikatach o alarmach smogowych ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Widżet pokazuje jakość powietrza dla obszaru gminy i powiatu na podstawie dostępnych danych pomiarowych. Aktualne dane pochodzą ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prognoza jakości powietrza dla obszaru wyznaczana jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Widżet znajduje się po prawej stronie u dołu głównej strony.
 
Inny widżet umiejscowiony został pod mapą, także na dole głównej strony Gminy Siepraw i informuje o bieżącym wskazaniu jednego z pięciu czujników Airly, zamontowanych w 2018 roku na terenie wszystkich miejscowości Gminy Siepraw. Informuje on w czasie rzeczywistym o stężeniu pyłów PM10, PM2,5, PM1 oraz o wilgotności, temperaturze i ciśnieniu powietrza.