Serdecznie zapraszamy grupy świetlicowe szkolne i przedszkolne z szkół w Gminie Siepraw do udziału w II edycji Gminnego konkursu plastycznego pn. „Niska emisja - wychodzi z komina”. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.” Głównym celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej, wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków np. niepalenia śmieci w piecach domowych, poszerzenia wiedzy związanej z tematyką emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposobami na jej ograniczenie. Konkurs poprzedzony będzie zajęciami tematycznymi prowadzonymi w trakcie lekcji wychowawczych.


Prace powinny zostać przekazane przez opiekunów grup do Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pok. 22 w terminie do 13 marca 2020 roku. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób: adres szkoły lub przedszkola, ilość wykonawców, przedział wiekowy wykonawców.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw  do dnia 20 marca 2020 r. oraz przesłane do placówek uczestników konkursu.