Po przeprowadzeniu kilku postępowań przetargowych, które za każdym razem kończyły się niepowodzeniem, ze względu na wysokość proponowanych przez oferentów kwot, 26 listopada br. wreszcie udało się podpisać umowę na realizację projektu „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską”. Swoje podpisy pod umową, opiewającą na 6 488 957,25 zł, podpisali w imieniu wykonawcy - spółki Budownictwo Mosty Drogi BMD z Nowego Sącza Prezes Paweł Nowak oraz w imieniu zamawiającego – Gminy Siepraw - Wójt Gminy Tadeusz Pitala oraz Skarbnik Gminy Edyta Żądło.

W bieżącym postępowaniu przetargowym złożono aż 8 ofert, z czego najtańszą była wybrana do podpisania umowy oferta, natomiast najdroższa opiewała na 8 321 599,62 zł.
Projekt budowy ścieżek rowerowych oraz punktu turystycznego nad Zatoką Zakliczyńską w Zakliczynie i Czechówce obejmuje prawie 9 km ścieżek rowerowych, biegnących wokół Zatoki Zakliczyńskiej Zbiornika Dobczyckiego. W projekcie zaplanowano kilka kładek, mostków i przepustów, a także infrastrukturę dla korzystających rowerzystów – przystanki turystyczne. Przy okazji realizacji projektu zostanie wykonany remont dróg gminnych, który stanowić będzie koszt niekwalifikowany projektu.

Termin wykonania ścieżek to grudzień przyszłego roku. Tak więc za nieco ponad rok będziemy mogli korzystać z kolejnego miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów. W przyszłości ścieżki te będą połączone z projektowanymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż Raby (trasa rowerowa VeloRaba), które realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.