W dniu 27 marca 2024 r. Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala rozstrzygnął przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 540322K ul. Świętego Michała Archanioła w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”. Najkorzystniejsza ofertę, opiewającą na 5 199 111,19 zł złożyła firma EUROVIA z Kobierzyc i to z tym przedsiębiorstwem, po wcześniejszym dopełnieniu wszystkich formalności,  Gmina podpisze umowę na wykonanie. W postępowaniu przetargowym swoje oferty i chęć wykonania inwestycji zgłosiło aż 9 firm, które wyceniły wartość robót w przedziale od 5 199 111,19 zł do 8 236 777,03 zł.
Inwestycja zostanie sfinansowana w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Gminę Siepraw z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres projektu obejmuje gruntowną modernizację drogi gminnej - ul. Świętego Michała Archanioła w Sieprawiu wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym m.in.: przebudowa drogi, usunięcie istniejących kolizji, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie drogi, budowa chodnika i pobocza, budowa oświetlenia drogowego i oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Jeżeli prace przy inwestycji będą postępować zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się jeszcze w 2024 roku.