W listopadzie 2018 r. zakończył się remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu, który miał na celu poprawę warunków przyjmowania pacjentów oraz pracy personelu ośrodka.

W ramach renowacji budynku:

  • przerobiono instalację elektryczną;
  • wymieniono 12 sztuk drzwi z futrynami;
  • pomalowano korytarz;
  • wyremontowano dwie łazienki – dla pacjentów i personelu (wymiana 2 szt. drzwi, skucie starych i położenie nowych płytek, przeróbka instalacji wod-kan,  biały montaż, przeróbka instalacji c.o.);
  • wykonano nową wylewkę w budynku;
  • ułożono 53 m2 wykładziny PCV zabezpieczonej środkiem antypoślizgowym.

Wartość wymienionych robót, które trwały kilka miesięcy, to kwota 59037,45 zł, wyasygnowana z budżetu Gminy Siepraw.