Nieco ponad rok od podpisania umowy z wykonawcą zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w Sieprawiu” – Firmą Budowlaną „Sikora” z Nowego Targu inwestycja jest prawie gotowa. Odbywają się jeszcze prace wykończeniowe, ostatnia kosmetyka i wyposażenie. Planowane zakończenie budowy budynku przedszkola to 31 lipca 2018 r. Po tym terminie odpowiednie służby sprawdzą, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę i odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przeciwpożarowego i sanitarnego. Po spełnieniu tych formalności nowoczesny obiekt będzie mógł zostać przekazany Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu, w skład którego wchodzi Przedszkole, a przede wszystkim z dniem 1 września br. będą mogły rozpocząć naukę najmłodsze dzieci w nowoczesnym, funkcjonalnym i bezpiecznym budynku.
Zaprojektowany przez pracownię mgr inż. arch. Wiktora Kielana budynek przedszkola to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem płaskim oraz nad częścią środkową dachem dwuspadowym.
W projektowanej inwestycji zaplanowano sześć oddziałów wraz z wyposażeniem (dwa na parterze w tym jeden oddział przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz cztery na piętrze). Na zaplecze, każdego pomieszczenia oddziału przedszkolnego składa się wyposażona łazienka z wejściem bezpośrednio z sali dydaktycznej. Na poziomie parteru zlokalizowano stołówkę  oraz urządzone zaplecze kuchenne.
W centralnej części bryły, na parterze zlokalizowano salę wielofunkcyjną, otwartą na dwie kondygnacje. W tym pomieszczeniu będą mogły się odbywać zajęcia, okazjonalne przedstawienia, czy tez spotkania z rodzicami. Sala wyposażona jest w kotarę (organizacja przedstawień), małą scenę, nagłośnienie, ekran do projekcji filmów oraz klimatyzację, dzięki czemu komfortowo będzie można odbyć spotkania, czy zajęcia.
W ramach inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu obejmujące między innymi: nawierzchnie z kostki brukowej (parking, opaska wokół budynku, dojścia i dojazdy), nawierzchnia „bezpieczna” pod urządzeniami placu zabaw, nasadzenia zieleni oraz montaż ławek.
Koszt budowy przedszkola wyceniony został w postępowaniu przetargowym przez wykonawcę robót na  nieco ponad 4 mln zł. Budowa finansowana jest póki co z budżetu Gminy Siepraw, jednak złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, uzyskał pozytywną oceną formalną, merytoryczna i finansową. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie. Zapowiedź Zarządu Województwa o planowanym przesunięciu środków z rewitalizacji miast daje realne szanse, że projekt budowy przedszkola w Sieprawiu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich.
Niektórzy mieszkańcy obawiali się, że budynek ten jest za duży, jak na potrzeby Sieprawia. Praktyka pokazała jednak, że zaplanowane 6 oddziałów zapełni się do ostatniego miejsca i uczyć się będzie od początku maksymalna liczba 150 dzieci. Co więcej, początkowo planowane oddziały „zerowe” będą musiały pozostać w budynku Szkoły Podstawowej, gdyż zainteresowanie rodziców młodszych dzieci posłaniem swoich pociech do nowego przedszkola przerosło oczekiwania wszystkich.