Z końcem października br. zakończył się projekt „Kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki z 1769 r. Matki Boskiej Różańcowej w Zakliczynie” w wyniku którego wspomniana figura zyskała nowe oblicze.

Renowacja tej przydrożnej figury, posadowionej przy ul. Pakuz w Zakliczynie w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego,  możliwa była dzięki wyasygnowaniu przez Gminę Siepraw środków z budżetu w wysokości 26 515,03 zł oraz dofinansowaniu z Konkursu Województwa Małopolskiego KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 w wysokości 8 000,00 zł.

Projekt był realizowany przez Urząd Gminy w Sieprawiu przy współpracy z właścicielem terenu – panem Józefem Wylegałą oraz ks. Proboszczem  Józefem Stopką w okresie  od sierpnia do końca października na podstawie „Programu prac konserwatorskich kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z Zakliczyna z przysiółka Pakuz”, opracowanego przez mgr Małgorzatę Mrzygłód – Tomasik, pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji pozwolenia na budowę.
Prac konserwatorskie zostały wykonane przez Andrzeja Starowicza Renowacja Zabytków Architektury z Krakowa.

Zakres projektu obejmował kompleksową konserwację kapliczki – techniczną i estetyczną, w tym:
- wzmocnienie i naprawa konstrukcji (w tym fundament)
- odczyszczenie, dezynfekcja i odsolenie kamienia
- rekonstrukcja zniszczonych elementów, uzupełnienie ubytków kitami naturalnymi
- impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia
- sklejenie spękań
- hydrofobizacja kamieniarki
- uporządkowanie terenu wokół figurki

W wyniku realizacji projektu, tj. wykonaniu pełnej konserwacji kapliczki – technicznej i estetycznej, osiągnięto następujące rezultaty:
- trwałą poprawę konstrukcji kapliczki;
- zahamowano proces destrukcji kapliczki;
- przywrócono walory estetyczne oraz wartości historyczne kapliczki i jej otoczenia, które wpłyną na uwrażliwienie mieszkańców na elementy architektury ludowej oraz pamiątki historyczne.
- promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Siepraw.