4 kwietnia 2022 r. w Jerzmanowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Otulina Podkrakowska”, w której uczestniczyli z ramienia Gminy Siepraw Wójt Tadeusz Pitala oraz Sekretarz Michał Baran.

Stowarzyszanie gmin „Otulina Podkrakowska” powstało na podstawie przyjętej przez Województwo Małopolskie Strategii Rozwoju „Małopolska 2030", które stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa (MOF Krakowa), uznając go za obszar strategicznej interwencji na poziomie regionalnym. Obszar ten obejmuje między innymi gminy: Myślenice, Kłaj, Koniusza, Słomniki, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice, które wraz z Sieprawiem współtworzą nowe Stowarzyszenie. Korzyścią z wybranego modelu będzie możliwość rozwoju współpracy w procesie ubiegania się o środki unijne na kluczowe projekty infrastrukturalne w formule pozakonkursowej, a zatem poprawi to efektywność podejmowanych działań na rzecz rozwoju gmin.

Podczas inauguracyjnego zebrania uchwalono statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd, w skład którego weszli wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin założycieli, a także wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został wybrany Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. Obecnie gromadzone są dokumenty, które konieczne są do rejestracji Stowarzyszenia, które nastąpi niebawem po dopełnieniu wszystkich formalności.